Skip to main content

Moeder Aarde is een onuitputtelijke bron van energie die we kunnen benutten op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Eén van de meest veelbelovende vormen van hernieuwbare energie is aard warmte. 

Wat is aard warmte?

Aard warmte verwijst naar de warmte die wordt opgewekt en opgeslagen in de aardkorst. Diep onder het aardoppervlak bevindt zich een reservoir van heet water en stoom, dat kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken en gebouwen te verwarmen. De temperatuur neemt toe naarmate je dieper graaft, en deze warmte kan worden benut via geothermische energiecentrales en warmtepompen.

Hoe werkt het?

Bij het benutten van aard warmte wordt er gebruik gemaakt van bodemenergie en warmtepompen. Een warmtepomp haalt warmte uit de aarde en transporteert deze naar gebouwen om te verwarmen. In de zomer kan het proces worden omgekeerd om de gebouwen te koelen.

De voordelen van aard warmte

Hernieuwbare energie

Aard warmte is een duurzame energiebron die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen en daardoor helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Constante energievoorziening

In tegenstelling tot zonne- en windenergie is aardwarmte een continue energiebron die 24/7 beschikbaar is, ongeacht de weersomstandigheden.

Lagere energiekosten

Het gebruik van aard warmte kan leiden tot aanzienlijke besparingen op energiekosten, vooral voor verwarmingstoepassingen in gebouwen.

Verkleint de ecologische voetafdruk

Aard warmte stoot weinig tot geen schadelijke gassen uit, wat bijdraagt aan een schonere en groenere wereld.

ARA Boringen: Expertise in aardwarmteboringen

ARA boringen zijn ervaren professionals die gespecialiseerd zijn in het boren van aardwarmteputten en de installatie van aardwarmtesystemen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de mogelijkheden om je huis duurzaam te verwarmen met aardwarmte.

Benieuwd of uw huis geschikt is voor verwarmen met aardwarmte? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Engewormer 18a, 1531MV, Wormer
ARA Kantoor: 06 39632486
info@araboringen.nl

Gecertificeerd BRL2100/11000 en 6000/21, ISSO9001 en VCA-Vol
Kvk: 72387831
IBAN NL16TRIO 03 7934 1336
BTW nr: NL859093414B01