Skip to main content

Waarom een bodem warmtepomp aanleggen?

Een groot voordeel van een bodem warmtepomp is het rendement. Het rendement van een bodem warmtepomp is veel hoger dan een buitenlucht. Dat betekent dat u veel minder energiekosten kwijt bent aan het verwarmen van uw woning. 

Hoe diep moet je boren voor een bodembron warmtepomp?

De diepte van de boring hangt af van het benodigde wattage wat nodig om uw huis te verwarmen en de hoeveelheid benodigd tapwater. De reguliere diepte is tussen 100 en 250 meter diep. Soms wordt dit over meerdere lussen verdeeld. Wij kunnen tot 300m boren in uitzonderlijke gevallen. Als er dieper moet worden geboord dan 250 meter, dan worden er bijna altijd meerdere boringen gedaan.

De afstand tussen de verschillende boringen is zeven meter.  De sondeleidingen die bij de oppervlakte van de lus verder ondergronds lopen naar de warmtepomp liggen ongeveer 80 cm onder de grond door naar uw huis. Om binnen te komen in uw huis is het soms nodig om door de fundering te boren, soms kunnen ze onder de fundering door.

Hoeveel boringen zijn er nodig voor het aanleggen van een warmtepomp?

Dit hangt af van het benodigde wattage om uw huis te verwarmen, meestal is 1 lus voldoende, bij grote woningen of veel tapwaterbehoefte worden dit 2 lussen. Als er een diepte beperking is (bv. in Almere, ongeveer 35 meter) dan kan dit leiden tot 6 lussen of meer.

Hoeveel ruimte is er nodig voor een bodemwarmtepomp?

De boring buiten neemt zelf geen ruimte in, moet plaatsvinden op eigen erf  en anderhalve meter uit de gevel. Wel moet er ruimte zijn voor een grote boorstelling die de boring uitvoert. Als de boring klaar is dan wordt deze afgedekt en ziet u er niets meer van. Leidingen lopen onder de grond naar uw huis. Voor de pomp zelf binnen is in de technische ruimte zo’n 1.80×1 meter nodig. 

Heeft een bodemwarmtepomp een buitenunit?

De bodemwarmtepomp heeft geen buitenunit. De werking in de binnenunit is omgekeerd vergelijkbaar met een koelkast: een compressor haalt warmte uit de vloeistof in de bodemlus en geeft koude weer hieraan terug. Een bodem warmtepomp is veel stiller dan een lucht warmtepomp. De temperatuur van de bodembron is een stuk hoger dan de buitenlucht is en ook een stuk constanter. Hierdoor is een bodemwarmtepomp efficiënter dan een luchtwarmtepomp.

Welke woningen zijn niet geschikt voor een bodemwarmtepomp?

Is uw huis niet of slecht geïsoleerd? Dan is het niet geschikt voor een warmtepomp. De warmtepomp moet dan te hard werken om voor een aangename temperatuur te zorgen. Het rendement is niet gunstig en op koude dagen wordt de gewenste temperatuur mogelijk niet bereikt. Als uw woning kunt warm stoken met de CV ketel op 50 graden dan is dit een goede indicatie dat een warmtepomp mogelijk is.

Is aardwarmte goedkoper dan gas?

De maandlasten voor een gesloten bodemenergiesysteem zijn het laagst van alle verwarmingssystemen. De grootste kostenpost is de voorbereiding en aanleg van het systeem. Die kosten zijn eenmalig en geven bovendien een waardevermeerdering aan uw huis en uw kunt er zomers mee koelen voor 0 kosten. Daarnaast ontvangt uw subsidie terug voor de aanleg.

 

Benieuwd of uw huis geschikt is voor  verwarmen met aardwarmte? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Engewormer 18a, 1531MV, Wormer
ARA Kantoor: 06 39632486
info@araboringen.nl

Gecertificeerd BRL2100/11000 en 6000/21, ISSO9001 en VCA-Vol
Kvk: 72387831
IBAN NL16TRIO 03 7934 1336
BTW nr: NL859093414B01