Skip to main content
Waar mag je wel of niet boren in Nederland? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt bij waar je in Nederland mag en kunt boren

Waar mag je wel of niet boren in Nederland?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt bij waar je in Nederland mag en kunt boren, daarvoor hebben zij een website ontwikkeld: de WKO-bodemenergietool, WKO staat voor warmte koude opslag. De tool geeft weer of een locatie te gebruiken is voor de toepassing van open of gesloten bodemenergiesystemen. 

De mogelijkheid om open- of gesloten bodemenergie toe te passen hangt af van een aantal aspecten. Allereerst moet de bodem geschikt zijn. Voor grote delen van Nederland is dit het geval.

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met omgeving belangen zoals grondwaterbeschermingsgebieden, natuurgebieden en archeologie, die juridisch gezien een verbod, restrictie of aandachtspunt kunnen vormen. 

In de tool wordt dit aangegeven en wat de consequenties van deze belangen zijn. Een restrictie kan bijvoorbeeld zijn dat je niet door een bepaalde aardlaag mag boren, waardoor de diepte van de boring beperkt wordt. Dit kan dan betekenen dat je meerdere boringen moet doen.Benieuwd of uw huis geschikt is voor  verwarmen met aardwarmte? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Engewormer 18a, 1531MV, Wormer
ARA Kantoor: 06 39632486
info@araboringen.nl

Gecertificeerd BRL2100/11000 en 6000/21, ISSO9001 en VCA-Vol
Kvk: 72387831
IBAN NL16TRIO 03 7934 1336
BTW nr: NL859093414B01