Skip to main content
Ontdek de voordelen van aardwarmte: duurzaam, betrouwbaar en efficiënt. Kies voor ARA Boringen en verwarm uw woning op een duurzame manier.

Wat zijn de voordelen van aardwarmte?

 • Duurzame bron van energie
 • Betrouwbaar
 • Efficiënt

Aardwarmte is duurzaam

De warmte uit aardwarmte is CO2-vrij. Er vindt geen verbranding plaats, zoals bij aardgas, olie of steenkool, waarbij wel broeikasgassen vrijkomen. Het rondpompen van water uit de bron en weer terug kost stroom.

Aardwarmte is betrouwbaar

Aardwarmte komt uit diepe aardlagen. De warmte komt van de hete aardkern en is onbeperkt beschikbaar. Het is niet afhankelijk van het weer, zoals bij andere duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen of windmolens wel het geval is.

Aardwarmte zorgt voor waardevermeerdering

Een warmtelus in de bodem op uw erf geeft een waardevermeerdering van uw huis. Tegenwoordig wordt er bij de aankoop van een huis steeds meer gekeken naar isolatiegraad, energielabel en het gebruikte verwarmingssysteem. In 2050 moet heel Nederland van het gas af, en als uw woning daar al in is voorzien geeft dit een enorm voordeel.

ARA Boringen

Wij zijn gespecialiseerd in gesloten bodem energiesystemen die gebruik maken van aardwarmte en  leveren deze systemen aan zowel de particuliere als de utiliteitsmarkt.

ARA Boringen is premium partner van de Zweedse Thermia warmtepompen. Onze kracht is dat wij het gehele proces zelf beheersen en uitvoeren, inclusief vergunning en meldingen. Dat ziet u terug in onze scherpe prijs en oplevertijd van slechts 4 maanden.

Onze bronsystemen worden aangelegd conform de vereisten van mechanisch boren, de BRL SIKB 2100 en energie systemen BRL 11000 en 6000/21.

Alle voordelen van aardwarmte

 • Dichtbij: de warmte komt van een lokale bron en wordt dus dichtbij de gebruikers gewonnen.
 • Hernieuwbaar: het water wordt ondergronds automatisch weer op temperatuur gebracht.
 • Betrouwbaar: de winning van aardwarmte is altijd mogelijk en is niet afhankelijk van weersinvloeden, zoals het geval is bij de opwek van wind- of zonne-energie.
 • Koeling: met een bodem energie systeem verwarmt u ‘s winters en koelt u in de zomer. De warmte die u in de zomer aan uw huis onttrekt regenereert de bodem met warmte die u in de winter weer kunt gebruiken.
 • Stabiele kosten: De kosten van aardwarmte zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar.
 • Duurzaam: aardwarmte past binnen een duurzame energiemix omdat bij de winning, transport en het gebruik nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.
 • Circulair: bij aardwarmtewinning wordt water opgepompt en teruggevoerd: er wordt geen volume aan de aarde onttrokken, waardoor een verandering in de ‘aardbalans’ kan ontstaan – zoals bij gaswinning.
 • Nauwelijks belasting voor omgeving en milieu: Het winnen van aardwarmte geeft geen geur-, stof-, visuele of geluidsbelasting. Bij de aanleg is er wel sprake van bouwgeluid en enige lichtoverlast (door ‘s nachts werken).
 • Hernieuwbaar: aardwarmte is ‘hernieuwbaar’, aangezien de warmte ondergronds van nature opnieuw wordt aangevuld.
 • Onafhankelijk van weersinvloeden: de winning van aardwarmte is altijd mogelijk en is niet afhankelijk van wind of zonlicht, zoals het geval is bij de opwekking van wind- of zonne-energie.
 • Beperkte overlast: de winning geeft geen geur-, stof-, geluidsbelasting, met uitzondering van overlast tijdens de aanleg.
 • In heel Nederland: De Nederlandse bodem is op veel plaatsen geschikt voor aardwarmtewinning, omdat er veel water in de ondergrond aanwezig is.
 • Waardevermeerdering eigen huis: Potentiële kopers zullen de voordelen van een geïnstalleerd aardwarmtesysteem in overweging nemen, omdat ze de zekerheid hebben van een kostenefficiënte en duurzame verwarmingsoplossing voor de lange termijn.

Ontdek meer over duurzaam verwarmd wonen

Kies voor aardwarmte, kies voor ARA boringen. Neem vandaag nog contact met ons op om uw woonwijken, appartement complexen of kantoren op een efficiënte en duurzame manier te verwarmen met aardwarmteboringen en warmtepompen.Benieuwd of uw huis geschikt is voor  verwarmen met aardwarmte? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Engewormer 18a, 1531MV, Wormer
ARA Kantoor: 06 39632486
info@araboringen.nl

Gecertificeerd BRL2100/11000 en 6000/21, ISSO9001 en VCA-Vol
Kvk: 72387831
IBAN NL16TRIO 03 7934 1336
BTW nr: NL859093414B01